SARIKAMIŞ; BİR HÜZÜN HİKAYESİ

Kars Valiliği I. Dünya Savaşında Kafkas Cephesinin savunulması amacıyla başlatılan Sarıkamış Kuşatma Harekatında düşmanla çarpışamadan donarak şahadet mertebesine ulaşmış, her biri ulu bir şahsiyet olan 90 bin Mehmetçiğin fedakarlıklarını anlatan;  SARIKAMIŞ:  BİR HÜZNÜN HİKAYESİ” konulu; üniversite, lise ve dengi okul öğrencileri arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlemektedir.

 

Her alandaki yarışma birinciliği ödülü 1000 YTL olup

son başvuru tarihi 17 Aralık 2008 dir.

 

Birilerinin dediği gibi Sarıkamış bir trajedi değildir. İnsanın bir ideali olunca neler yapabileceğinin göstergesidir. Kurşun sıkmadan ölmüş 90 bin insan. Var mı böyle bir ufuk, sevda, umut. Stratejik hatalar var mıdır? Vardır şüphesiz.. ama mukadderat böyle ise, buna bir hüzün, trajedi tarzı bir yaklaşımla bakılmamalı yoksa genç nesillere buradan vereceğimiz mesajın adını ne koyabiliriz?

 

 

 

Ayrıntılı bilgi için: http://www.kars.gov.tr/haber/haber.asp?i_d=556&b_a_s_l_i_k=Yar%C4%B1%C5%9Fma%20%E2%80%9CSARIKAMI%C5%9E:%20B%C4%B0R%20H%C3%9CZN%C3%9CN%20H%C4%B0KAYES%C4%B0%E2%80%9D%E2%80%A6

One comment

Yorum yapmak DNA'mızda var!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s